Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba
Odesílatel Radka Weidemannová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2023 12:37:11
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1 - doplnění

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1 - doplnění


Přílohy
- Informace k zadávací dokumentaci č. 1 - doplnění.pdf (426.09 KB)
- Upravená Příloha č. 4 - Smlouva o dílo Hrotovice.docx (100.51 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby