Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup vícemístného automobilu pro klienty
Odesílatel Zuzana Melicharová
Organizace odesílatele Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace [IČO: 71294376]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2023 14:26:14
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení,
přílohou této zprávy zasílám v zastoupení zadavatele Změnu v zadávací dokumentaci a relevantní přílohu.
Děkuji za pochopení a těšíme se na vaši nabídku.
Bc. Zuzana Melicharová
administrátorka zakázky


Přílohy
- Změna ZD.pdf (538.84 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy_Specifikace předmětu plnění a podrobná cenová nabídka.docx (25.80 KB)