Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba
Odesílatel Radka Weidemannová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2023 09:38:55
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2


Přílohy
- Informace k zadávací dokumentaci č. 2_001.pdf (159.90 KB)
- E.3 Soupis praci.zip (1.79 MB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby