Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka 2 ks diskového pole pro technologii PACS
Odesílatel Veronika Pysková
Organizace odesílatele Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace [IČO: 00090638]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 09:47:50
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Vážený účastníku zadávacího řízení,

v předchozí zprávě došlo k administrativnímu pochybení, kdy nebyla přiložena zpráva o hodnocení a posouzení nabídek. Zadavatel tímto chybu napravuje a zasílá oznámení o výběru dodavatele včetně výše zmíněné zprávy o hodnocení a posouzení nabídek.

S pozdravem

Ing. Veronika Pysková
Referent marketingu, nákupu a veřejných zakázek
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele O-2023-26.pdf (255.72 KB)
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek O-2023-26.pdf (160.39 KB)