Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba
Odesílatel Lenka Procházková
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2023 13:05:26
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3


Přílohy
- Informace k zadávací dokumentaci č. 3.pdf (204.79 KB)
- E.3 Soupis prací.zip (1.79 MB)
- ČEPS - souhlas s cinnosti v OP - Dukovany.pdf (4.23 MB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby