Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/3516 Bítovčice - opěrná zeď
Odesílatel Radka Weidemannová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2023 12:46:58
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2


Přílohy
- Informace k zadávací dokumentaci č. 2.pdf (154.24 KB)
- 21073_202_03_Půdorys.pdf (366.64 KB)
- 21073_202_04_Pohled.pdf (407.69 KB)
- 21073_202_05_Příčný řez.pdf (234.10 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby