Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/348 Herálec – most ev. č. 348-003
Odesílatel Miroslava Kalinová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2023 08:06:42
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/021501/2023
ID ve SpSl 3086919
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

DOTAZ:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Dobrý den, chtěli bychom se tímto zeptat, zda může uchazeč doložit reference týkající se Výstavby, rekonstrukce nebo opravy mostu realizované pro Správu železnic, státní organizaci? Jednalo by se o most/propustek v hodnotě 5 mil. Kč.
Děkujeme za info.
------------------------------------------------
ODPOVĚĎ:

Zadavatel odpovídá takto:
Z dotazu jasně nevyplývá, zda se v tomto případě jedná o reference na stavbu mostu pro železniční (kolejovou) dopravu nebo silniční (nekolejovou) dopravu.
V kvalifikační dokumentaci je uvedeno následující:
a) nejméně 3 stavební práce, jejichž předmětem je výstavba, rekonstrukce nebo oprava mostu na silnici I. – III. třídy nebo místní komunikaci
Jedná se o stavbu mostu pro silniční (nekolejovou) dopravu.
Jelikož stavba mostu pro silniční dopravu má jiná specifika než stavba mostu pro železniční dopravu, zadavatel trvá na doložení referencí pouze na mosty pro silniční (nekolejovou) dopravu.
--------------------------------------------------
Termín pro podání nabídek zůstává stejný, tj. do 08.12.2023 do 9:00 hodin.