Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/403 Urbanov - průtah
Odesílatel Radka Weidemannová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2023 14:58:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3


Přílohy
- Informace k zadávací dokumentaci č. 3_002.pdf (171.35 KB)
- F.4 Diagnostika vozovky.pdf (3.77 MB)
- Soupis prací.zip (735.65 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby