Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Monitorovací systém pro interní oddělení
Odesílatel Veronika Pysková
Organizace odesílatele Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace [IČO: 00090638]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2023 08:55:09
Předmět Rozhodnutí/oznámení o výběru dodavatele

Vážený účastníku zadávacího řízení,

z pověření zadavatele veřejné zakázky s názvem "Monitorovací systém pro interní oddělení" Vám zasílám rozhodnutí/oznámení o výběru dodavatele.

S pozdravem

Ing. Veronika Pysková
Referent marketingu, nákupu a veřejných zakázek
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

tel: +420 567 157 540
e-mail: pyskovav@nemji.cz


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele O-2023-30.pdf (291.16 KB)
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek O-2023-30.pdf (207.85 KB)