Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 - Oprava podhledů
Odesílatel Ivana Nestrojilová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2023 07:36:27
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I.

Doplnění a změna zadávací dokumentace č. I.
Do sekce zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný soubor Projektová dokumentace a dále aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.


Přílohy
- Doplnění a změna ZD.pdf (409.52 KB)