Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení II/348 Herálec – most ev. č. 348-003
Odesílatel Miroslava Kalinová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2023 12:37:15
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/022202/2023
ID ve SpSl 3092198
Předmět Doplnění dokumentu k vysvětlení ZD č. 2

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, viz příloha.


Přílohy
- 19130_G_SP.xlsx (82.88 KB)