Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1 a III/40614 Mrákotín průtah
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2023 23:13:32
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/022322/2023
ID ve SpSl 3093013
Předmět Doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Změna se týká přílohy A3 Další technické podmínky, u které došlo u stavby III/40615 DOBRÁ VODA – MOST EV. Č. 40615-1 ke změně v části Další požadavky zadavatele. Tato úprava je vyznačena formou sledování změn.

V této souvislosti došlo zároveň k úpravě přílohy A2-2 Soupis prací pro stavbu mostu.

Zadavatel poskytuje účastníkům upravené přílohy A3 a A2-2.

Zadavatel zároveň žádá účastníky, aby pro ocenění nabídek použili soupis prací označený A2 Soupis prací_verze 5.12.2023 (soupis prací pro stavbu silnice je beze změny).

Společně s úpravou soupisu prací zadavatel zvyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a prodlužuje termín pro podání nabídek do 21.12.2023 do 9:00 hodin.


Přílohy
- A3 Další technické podmínky_změna 5.12.2023.pdf (710.32 KB)
- A2 Soupis prací_verze 5.12.2023.zip (136.55 KB)