Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/3503 Šlapanov – propustek ev.č. 3503-1P
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2023 23:03:55
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/022594/2023
ID ve SpSl 3094934
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

----------------------------------------------------------------------------------------

DOTAZ:
Dobrý den,
v zakázce je požadavek na splnění technické kvalifikace doložením tří staveb nebo rekonstrukcí propustků.
Je možné splnit TK doložením tří staveb nebo rekonstrukcí mostů v požadované výši?

----------------------------------------------------------------------------------------

ODPOVĚĎ:
Ke splnění technické kvalifikace zadavatel připouští také doložení referenčních staveb na rekonstrukci mostů.

----------------------------------------------------------------------------------------

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace přikládá upravený dokument B1 Kvalifikační dokumentace_VERZE 10.12.2023.

----------------------------------------------------------------------------------------

Zadavatel zároveň prodlužuje termín pro podání nabídek, který je nově do 3. 1. 2024, do 9:00 hodin.


Přílohy
- B1 Kvalifikační dokumentace_VERZE 10.12.2023.docx (64.57 KB)