Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obměna komunikačního systému sestra – pacient
Odesílatel Veronika Pysková
Organizace odesílatele Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace [IČO: 00090638]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.12.2023 08:49:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážený účastníku zadávacího řízení,

jménem zadavatele veřejné zakázky s názvem "Obměna komunikačního systému sestra – pacient" Vám v příloze zasílám DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Na základě výše uvedeného zadavatel na profilu uveřejňuje novou verzi Přílohy č. 4.

Vzhledem k povaze změn a informací se lhůta pro podávání nabídek nemění.

S pozdravem

Ing. Veronika Pysková
Referent nákupu a veřejných zakázek
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava


Přílohy
- Vysvětlení_Dodatečné informace č. 1 P-2023-6.pdf (247.73 KB)