Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1 a III/40614 Mrákotín průtah
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2023 23:19:31
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/022998/2023
ID ve SpSl 3100819
Předmět Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje v příloze této zprávy vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace.

Součástí zprávy jsou soupisy prací:
A2-1 Silnice - G_soupis_praci_extravilan_bez_cen_VERZE_14.12.2023
A2-2 Most - 19128_G_Soupis prací_ASPE_2023_verze 5.12.2023

Zadavatel žádá účastníky, aby tyto soupisy prací použili k podání nabídek.

Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek do 8. 1. 2024, do 9:00 hodin.


Přílohy
- Vysvětlení ZD 2 Dobrá Voda most+ Mrákotín průtah_podpis.pdf (319.64 KB)
- A2 soupis prací_verze 14.12.2023.zip (136.28 KB)