Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Zkrácení lhůty dodání
Jednotka: kalendářní dny
Popis:
(nepovinné)
Dodavatelem nabídnutá doba zkrácení dodání v celých kalendářních dnech oproti stanovené limitní lhůtě
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 0 nepřekročitelné číselné minimum

55 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: 1
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět