Ostatní dokumentace - veřejná

Zadávací řízení: Dočasné odstranění silničního nadjezdu ve Skuhrově – studie proveditelnosti a účelnosti

Informace o dokumentu

Název: Smlouva
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Popis: Prodloužení doby plnění

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Externí odkaz [1]KUJIXP1QTAL6
Velikost: neznáma
Vytvoření/změna odkazu: 01.12.2023 08:05:16