Ostatní dokumentace - veřejná

Zadávací řízení: II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat

Informace o dokumentu

Název: Smlouva
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Popis: Dodatek č. 1 smlouvy o dílo II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat - rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce.
Uveřejnění dokumentu na Profilu: 21.12.2021 11:00:01

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Externí odkaz [1]KUJIP01F5BZF
Velikost: neznáma
Vytvoření/změna odkazu: 21.12.2021 11:00:01