Ostatní dokumentace - veřejná

Zadávací řízení: Nástroj pro provádění průzkumu trhu a přípravu veřejných zakázek na roky 2023 a 2024

Informace o dokumentu

Název: Smlouva
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Popis: Poskytnutí práv k využívání webové aplikace sloužící pro průzkum trhu a přípravu veřejné zakázky „služba Tenderman“

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Externí odkaz [1]KUJIP01LL3PR
Velikost: neznáma
Vytvoření/změna odkazu: 08.12.2022 15:30:01