Ostatní dokumentace - veřejná

Zadávací řízení: Dočasné odstranění silničního nadjezdu ve Skuhrově – studie proveditelnosti a účelnosti

Informace o dokumentu

Název: Smlouva
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Popis: Smlouva o dílo

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Externí odkaz [1]KUJIP01L8LH2
Velikost: neznáma
Vytvoření/změna odkazu: 06.04.2023 12:00:01