Ostatní dokumentace - veřejná

Zadávací řízení: VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – objekt dílen – úspora energie

Informace o dokumentu

Název: Smlouva
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Popis: Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci "VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - objekt dílen - úspora energie"
Uveřejnění dokumentu na Profilu: 22.06.2023 09:40:01

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Externí odkaz [1]KUJIP01K9F8L
Velikost: neznáma
Vytvoření/změna odkazu: 22.06.2023 09:40:01