Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Bezpečnostní dahsboard - III. vyhlášení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je vytvoření jednotného softwarového prostředí pro analýzu výstupů bezpečnostních systémů TCK.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žižkova 57
587 33 Jihlava
Kontakt: e-mail: posta@kr-vysocina.cz
tel: +420564602111
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06. 03. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 17. 02. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: