Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Ozařovací technika
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků - přístrojů pro komplexní onkologické centrum v Nemocnici Jihlava, tj. lineárního urychlovače, brachyterapeutického ozařovače, dozimetrického systému a plánovacího a verifikačního systému, vč. jejich montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu popsanému v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Další informace o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v níže uvedené Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Jihlava
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
zastupující zadavatele v zadávacím řízení
Ing. Marek Bena
e-mail: bena@pkkv.cz
tel.: 604 119 057
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.03.2022 09:30
Datum zahájení: 03.02.2022 08:49
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: