Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl KUJI 63315/2022
ID ve SpSl KUJIXP1LW429Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Koordinátor BOZP 2022 IX - pozemní stavby
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na akci SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – oprava odpadního potrubí na hl. budově.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Třebíč
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava
Kontakt: Tomáš Havlík
e-mail: Havlik.T@kr-vysocina.cz
tel: +420564602587
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 20.07.2022 00:00
Datum zahájení: 20.07.2022 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: