Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl KUJI 71445/2022Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka nábytku pro Domov ve Věži komunitní bydlení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení – nábytku. Předmět veřejné zakázky spočívá v dodání zboží, jeho montáži, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zakázka je zadávána v rámci projektu číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008949, název projektu: „Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2“.
Místo plnění: Havlíčkův Brod
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žižkova 1882/57
58601 Jihlava
Kontakt: Jakub Kumpa
e-mail: kumpa.j@kr-vysocina.cz
tel: +420564602820
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.08.2022 11:00
Datum zahájení: 09.08.2022 09:38
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: