Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - změna č. 2
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/018367/2022
ID ve SpSl 1318652Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: DNS033 až DNS043 - PNA
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávka pneumatik pro nákladní automobily a vozidla nad 3,5 tuny (PNA), jejíž výčet včetně specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze V1 pro každou část samostatně.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Terezie Klímová
e-mail: terezie.klimova@ksusv.cz
tel: +420 567 117 168
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 31.10.2022 09:00
Datum zahájení: 04.10.2022 13:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: