Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce č. 2
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/003375/2023
ID ve SpSl 2194773Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/38710 Rožná - opěrná zeď v km 3,460-3,512
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce opěrné zdi u silnice III/38710 v km 3,460-3,512, podél vodního toku Nedvědička v obci Rožná, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. Součástí prací je vybourání stávající zdi, zajištění svahu silničního tělesa, vybudování nové opěrné zdi a oprava přilehlé části komunikace III/38710.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Miluše Kostelecká
e-mail: miluse.kostelecka@ksusv.cz
tel: 567 117 163
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.03.2023 09:00
Datum zahájení: 14.02.2023 21:49
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: