Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kybernetická bezpečnost KV _Software
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Účelem veřejné zakázky je pořízení, implementace sofware v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících služeb, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž nabídku je dodavatel oprávněn podat na libovolnou jednu část, nebo samostatně na více, či každou z částí veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace je dostupná zde, NABÍDKY PODÁVAT ZDE, jednotlivé části viz blok "části veřejné zakázky"
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Robert Páleník
e-mail:palenik@pkkv.cz
tel: +420732679907
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.04.2023 09:00
Datum zahájení: 13.03.2023 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: