Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Lůžka
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky, který zadavatel rozdělil na 4 části, je dodávka a instalaci nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: část 1 VZ: 90 ks lůžek elektricky polohovatelných včetně příslušenství a 90 ks pasivních matrací; část 2 VZ: 12 ks lůžek elektricky polohovatelných pro JIP s váhou včetně příslušenství a 12 ks pasivních matrací; část 3 VZ: 2 ks bariatrických lůžek včetně příslušenství a 2 ks pasivních matrací a část 4 VZ: 3 ks lůžek porodních včetně příslušenství a 3 ks matrací a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců.
Podrobné požadavky zadavatele na dodávku zařízení a další podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na čtyři samostatné části (podrobněji viz jednotlivé části).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek
Roman Hlaváč
tel.: +420 545 120 289
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.05.2023 10:00
Datum zahájení: 13.03.2023 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: