Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro odstranění stavby, společné projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, projektová dokumentace pro provedení stavby včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a autorský dozor.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Jitka Mikésková
e-mail: mikeskova.j@kr-vysocina.cz
tel: +420564602415

Martin Kocmánek
e-mail: kocmanek.m@kr-vysocina.cz
tel: +420564602214
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.04.2023 10:00
Datum zahájení: 08.03.2023 14:54
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: