Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybavení laboratoře chemie GJ-A1LC
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace jednotlivých kusů vybavení a detailní nastavení vzájemně k sobě sestavených a provázaných prvků nového vnitřního vybavení do tří místností chemické laboratoře pro potřeby studentů Gymnázia Jihlava, které je tvořeno typovými výrobky, atypickými prvky vnitřního vybavení a regály, tak aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být využíván ke svému účelu.
Místo plnění: Jihlava
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o.,
Bc. Iveta Rabasová
e-mail: rabasova@pkkv.cz
tel: 730 588 777
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.06.2023 14:00
Datum zahájení: 12.06.2023 10:33
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: