Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nemocnice Havlíčkův Brod – pořízení hybridní gamakamery SPECT/CT
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Účelem a předmětem veřejné zakázky je pořízení zdravotnického přístrojového vybavení a to hybridní gamakamery SPECT/CT a příslušenství včetně záruky, záručního a pozáručního servisu, Součástí je rovněž příprava pracoviště. Dodány budou nové nepoužité a nerepasované prostředky splňující technické požadavky. Vše v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejm. specifikaci a ve smlouvách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.08.2023 10:00
Datum zahájení: 31.05.2023 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: