Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - DI č. 1
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Koordinátor BOZP 02-2023, dopravní stavby
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky, totožným pro všechny části zakázky je zabezpečení výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Aneta Veleba
e-mail: Veleba.A@kr-vysocina.cz
tel: +420564602181
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.11.2023 10:00
Datum zahájení: 01.11.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: