Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/403 Urbanov - průtah
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je zadávána formou společného postupu dvou zadavatelů, zadavatel č. 1 Kraj Vysočina, zadavatel č. 2 obec Urbanov.
Pro zadavatele č. 1 budou provedeny stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice II/403 v intravilánu obce Urbanov. Součástí stavby je i úprava a doplnění prvků pro odvodnění komunikace, oprava čel kamenného věnce mostů ev. č. 403-007 a ev. č. 403-008.
Pro zadavatele č. 2 budou provedeny stavební práce spočívající v dobudování chodníků podél stávající silnice II/403. Dále bude provedena rekonstrukce vodovodu, kanalizace a vybudování veřejného osvětlení.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Lenka Procházková
e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz
tel: +420564602378
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 04.12.2023 10:00
Datum zahájení: 01.11.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: