Formulář CZ04 - Oprava národního formuláře

Název formuláře Oprava národního formuláře - DI č. 1
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: F2023-052986


Oddíl I: Zadavatel

I.1) Název a adresa

Název:
IČO:
Ulice a číslo popisné:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Stát:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis

II.1.1) Název:
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Hlavní kód CPV:
Kód NUTS:
Hlavní místo dodání nebo plnění:
II.1.3) Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)

Oddíl V: Doplňující informace

V.2) Datum odeslání tohoto oznámení:

20.11.2023

V.3) Odkaz na původní oznámení:

Evidenční číslo zakázky:
Evidenční číslo formuláře:
Datum odeslání původního oznámení:
(dd.mm.rrrr)

Oddíl VI: Změny

VI.1) Informace, které mají být opraveny nebo přidány

VI.1.2) Text, který má být opraven v původním oznámení
(uveďte prosím vždy příslušný oddíl a číslo odstavce původního oznámení)

(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
Číslo oddílu:
Část zakázky č.:
Místo v textu, které má být změněno:
Namísto:
Čtěte:

(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
Číslo oddílu:
Část zakázky č.:
Místo v textu, které má být změněno:
Namísto
Hlavní kód CPV:
Čtěte
Hlavní kód CPV:

(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
Číslo oddílu:
Část zakázky č.:
Místo v textu, které má být změněno:
Namísto:
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)
Čtěte:
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)

Číslo oddílu:
Část zakázky č.:
Místo v textu, které má být změněno:
Namísto:
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)
Čtěte:
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)

(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
Číslo oddílu:
Část zakázky č.:
Místo v textu, které má být změněno:
Namísto:
Hodnota v Kč bez DPH:
Čtěte:
Hodnota v Kč bez DPH:

VI.2) Další dodatečné informace: