Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl KUJI 109479/2023
ID ve SpSl KUJIXP1QU51KZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 - Oprava podhledů
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o kompletní opravu podhledů, včetně sanace nosné konstrukce, výměnu tepelné izolace, včetně výměny svítidel a dále o opravu podlah a výměnu vnitřních dveří.
Místo plnění: Pelhřimov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Ivana Nestrojilová
e-mail: nestrojilova.i@kr-vysocina.cz
tel: +420564602417

Josef Kadlec
e-mail: kadlec.j@kr-vysocina.cz
tel: +420564602362
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.12.2023 10:00
Datum zahájení: 06.11.2023 14:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: