Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Společný depozitář v Pelhřimově
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vybudování objektu depozitáře včetně nezbytného vybavení dopravní (zpevněné dopravní plochy a plochy pro pěší) a technickou (přípojky inženýrských sítí – elektro NN, elektro SLP, kanalizační, vodovodní a plynovodní) infrastrukturou. Součástí jsou také terénní a sadové úpravy.
Místo plnění: Pelhřimov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Jitka Mikésková
e-mail: mikeskova.j@kr-vysocina.cz
tel: +420564602415

Dagmar Palánová
e-mail: palanova.d@kr-vysocina.cz
tel: +420564602204
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.12.2023 10:00
Datum zahájení: 30.10.2023 17:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: