Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce č. 1
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/022323/2023
ID ve SpSl 3093014Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1 a III/40614 Mrákotín průtah
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jednopolového mostu ev. č. 40615-1 z roku 1971, převádějícího silnici III/40615 přes potok Myslůvka mezi sjezdem ze silnice I/23 a obcí Dobrá Voda a dále oprava stávající konstrukce silnice III/40614 v délce 1,457 km, v extravilánu obce Mrákotín směr Olší, okres Jihlava, Kraj Vysočina.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Jihlava
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Miluše Kostelecká
e-mail: miluse.kostelecka@ksusv.cz
tel: 567 117 163
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 21.12.2023 09:00
Datum zahájení: 29.11.2023 13:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: