Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce č. 1
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/022595/2023
ID ve SpSl 3094935Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/3503 Šlapanov – propustek ev.č. 3503-1P
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce propustku ev.č. 3503-1P a oprava části komunikace v intravilánu obce Šlapanov před čp. 116, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Z důvodu špatného technického stavu propustku v km 0,290, kde převádí silnici III/3503 přes bezejmennou vodoteč.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Marie Krajzingrová
e-mail: ksusv@ksusv.cz
tel: 567 117 168
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 03.01.2024 09:00
Datum zahájení: 23.11.2023 13:10
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: