Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení fotovoltaických elektráren pro potřeby Kraje Vysočina
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky Kraje Vysočina je dodávka, montáž a uvedení do provozu fotovoltaických elektráren na objektech v majetku Kraje Vysočina.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Petr Tlustoš
e-mail: tlustos.p@kr-vysocina.cz
tel: +420564602588
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 16.01.2024 10:00
Datum zahájení: 15.11.2023 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: