Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce č. 2
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/023717/2023
ID ve SpSl 3108105Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci Vysocké ulice, především rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení, komunikace a kanalizace.

Stavba "Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou" se skládá z těchto staveb:
Zadavatel č. 1 - Město Žďár nad Sázavou
a) Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká, Žďár nad Sázavou
Oprava mostu ev. č. ZR-004, ul. Studentská, Žďár nad Sázavou

Zadavatel č. 2 - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
b) II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská

Zadavatel č. 3 - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
c) ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – REKONSTRUKCE KANALIZACE UL. VYSOCKÁ

Zadávací dokumentace a ostatní další informace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, popř. budou uveřejněny na profilu zadavatele č. 1 - https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_840.html.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 05. 01. 2024 v 10:00 hodin.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_840.html
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 15.01.2024 10:00
Datum zahájení: 01.12.2023 23:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: