Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce č. 3
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/000319/2024
ID ve SpSl 3111243Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/348 Herálec – most ev. č. 348-003
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 348-003, převádějícího silnici II/348 ve staničení km 7,384 přes Nohavický potok, u obce Herálec, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Z důvodu špatného technického stavu mostu dojde k odstranění stávajícího a výstavbě nového mostu. Součástí prací je přeložení navazující části silnice v délce 260 m, v kategorii S 7,5/70.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Miroslava Kalinová
e-mail: miroslava.kalinova@ksusv.cz
tel: 567 117 167
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 17.01.2024 09:00
Datum zahájení: 20.11.2023 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: