Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/000900/2024
ID ve SpSl 3116450Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování projektové dokumentace III/3516 Kamenice průtah
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění projekčních prací je návrh opravy dílčího úseku silnice III/3516 Kamenice, okres Jihlava. Začátek úseku je v km 0,000 v křižovatce se silnicí II/351. Prochází intravilánem obce až po konec obce v km 0,827. Součástí je oprava mostu ev. č. 3516-1 v km 0,041 a mostu ev. č. 3516-2 v km 0,502. Dále se zde nachází dva propustky ev. č. 3516-1P v km 0,618 a 3516-2P v km 0,679.
Předmětem plnění je dále zajištění výkonu autorského dozoru.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Jihlava
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Alena Janoušková
e-mail: alena.janouskova@ksusv.cz
tel: 567117164
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.01.2024 10:00
Datum zahájení: 03.01.2024 13:42
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: