Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl KUJI 25925/2024
ID ve SpSl KUJIXP1RWJSWZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výpočetní technika 006
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávka výpočetní techniky, jejíž výčet včetně specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 1 Výzvy.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Karel Lisa
e-mail: ezak@kr-vysocina.cz
tel: +420 564602339
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 19.03.2024 10:00
Datum zahájení: 29.02.2024 15:54
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: