Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl KUJI 27310/2024
ID ve SpSl KUJIXP1RXZXQZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Koordinátor BOZP 2024 III
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Předmět veřejné zakázky je rozdělen do osmi částí. Účastník řízení je oprávněn podat nabídku na jakoukoli část veřejné zakázky samostatně nebo na všechny části dohromady.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Ivana Krpálková
e-mail: Krpalkova.I@kr-vysocina.cz
tel: +420564602551
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 04.04.2024 10:00
Datum zahájení: 27.02.2024 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: