Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl KUJI 27449/2024
ID ve SpSl KUJIXP1RY5X7Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Školní statek Humpolec - Objekt dílen - Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného média - projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Vypracování plánu BOZP a výkon autorského dozoru.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žižkova 1882/57
58601 Jihlava
Kontakt: Renáta Křečková
e-mail: Kreckova.R@kr-vysocina.cz
tel: +420564602219

Ing. Josef Kadlec
e-mail: Kadlec.J@kr-vysocina.cz
tel: +420564602362, +420602337641
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.03.2024 10:00
Datum zahájení: 04.03.2024 16:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: