Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/005631/2024
ID ve SpSl 3157445Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování projektové dokumentace III/361 Panské Mlýny, most ev. č. 1361-2
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem projekčních prací je rekonstrukce mostu ev. č. 1361-2 v obci Panské Mlýny, okres Jihlava, Kraj Vysočina. Stávající most se nachází na silnici III/1361 v 0,682 km provozního staničení přes místní potok.
Předmětem plnění je dále zajištění výkonu autorského dozoru.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Jihlava
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Alena Janoušková
e-mail: alena.janouskova@ksusv.cz
tel: 567117164
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.03.2024 10:00
Datum zahájení: 08.03.2024 12:20
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: