Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Linde Gas a.s.
IČO: 00011754
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 2 534 955,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 3 067 296,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 25.08.2014