Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je zvýšení bezpečnosti silnice II. třídy č. 406 v jednom úseku v km 1,743 – 2,416 60. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu spočívá v úpravě dopravního režimu změnou řazení jízdních pruhů ve stoupání, prostřednictvím změn na svislém a vodorovném dopravním značení a výměnou obrusné vrstvy pro zlepšení protismykových vlastností povrchu vozovky, kdy bude použita nová obrusná vrstva s větší frakcí kameniva v asfaltové směsi pro zvýšení protismykových vlastností povrchu v úseku, který se vyznačuje velkými výslednými sklony vozovky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
Kontakt: Luděk Rezničenko
e-mail: reznicenko.l@ksusv.cz
tel: 567 117 190
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.07.2018 10:00
Datum zahájení: 03.07.2018 16:34