Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7451012090671


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Adresa:
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Obec:
Havlíčkův Brod
PSČ:
580 01
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
+420 569472167
K rukám:
Monika Chladová
       
E-mail:
monika.chladova@onhb.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.onhb.cz/
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Výměna zdroje ionizujícího záření v terapeutickém kobaltovém ozařovači
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky je výměna zdroje ionizujícího záření – uzavřeného radionuklidového zářiče Co-60 (dále jen „URZ“) – v terapeutickém kobaltovém ozařovači typu TERAGAM 01 a to formou výměny celé ozařovací hlavice.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
33151000-3
 
Další předměty
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
490671
dne:
04/09/2014 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel obdržel ve stanovené lhůtě jednu nabídku.
S odvoláním na ustanovení paragrafu 84 odstavce 1 e) zákona o veřejných zakázkách ruší zadávací řízení.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
06/10/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh